Tester

Vårdbäst sammarbetar med Life Genomics som utför alla våra tester. Du kan läsa i mer detalj om testerna på deras hemsida.

Fostertest

Ett Harmony NIPT-test utvärderar sannolikheten att fostret utvecklar Downs syndrom, Edwards syndrom och Pataus syndrom. Det enda som behövs är ett blodprov från mamman.

Covid-19 tester

Många länder kräver att inresande testats negativt för covid-19 och kan uppvisa läkarintyg. Flera länder kräver också att analys av PCR-test utförs av laboratorium ackrediterat enligt ISO 17025 eller ISO 15189.

Risktest för Alzheimers sjukdom

Ingen enskild gen är den direkta orsaken till sporadisk Alzheimers sjukdom. Dock finns flera gener som korrelerar med risken för sjukdom. ApoE-genen är den som visat starkast samband Testet, ApoE status, är ett enkelt blodprov och laboratorieanalysen sker hos Life Genomics i Göteborg där svar erhålles inom 1-2 veckor.

Anlagsbärartest

Testet identifierar par som har hög risk att föda ett barn med allvarlig genetisk sjukdom. 2–3 % av alla nyfödda lider av allvarligare genetiska sjukdomar. De flesta av dessa föds i familjer utan känd historik av genetiska sjukdomar i släkten. Anlagsbärare för dessa sjukdomar kan identifieras genom ett enkelt blodprov.