Inför hembesöket

För att vi ska kunna ge dig den bästa service kan det vara bra att du förbereder lite inför besöket.

Hälsodeklaration

Inför hembesöket och vaccination eller undersökning vaccineringen behöver vi en hälsodeklaration från dig. Denna innehåller frågor om bland annat din sjukdomshistoria, läkemedel och allergier. Innan vårt besök hos dig blir du uppringd av en av oss och ni går tillsammans igenom hälsodeklarationen. Du skriver under hälsodeklarationen i samband med besöket.

Legitimering

Du legitimerar dig på plats. Det är därför viktigt att du har giltig legitimation redo vid besöket.

Vaccinationsjournal

Det är viktigt för oss att veta vilka tidigare vacciner du har fått. Ha därför eventuellt vaccinationskort redo inför besöket.