VÄLKOMMEN TILL VÅR MOTTAGNING FÖR ALLERGI

 

Astma- och Allergimottagningen

 

Vi utreder allergier och lungsjukdomar, bland annat genom pricktest, arteriella blodgaser, spirometri och kväveoxidmätning. Vi utför även födoämnesprovokationer och läkemedelsprovokationer för att se om du är allergisk mot viss mat eller läkemedel. Dessutom erbjuder vi allergen immunterapi (allergivaccination).

Vårt mål och vår verksamhetsidé är att genomföra astma- och allergiutredningar av hög kvalitet med användande av moderna och vetenskapligt tillförlitliga undersöknings- och testmetoder.

Till vår mottagning kommer du oftast på remiss från din husläkare eller från annan läkare. Vi tar patienter från 7 år. Väntetiden för ett läkarbesök beror på typen av problem men för närvarande tar ca. EN VECKA. Vi prioriterar utredning av svår astma, gravida med astma och svår allergi med akuta reaktioner.

Visste du att allergi är en av våra största folksjukdomar? Uppemot var femte person i Sverige är idag drabbade och de allra vanligaste allergierna är pälsdjur- och pollenallergi. Det finns även många som också har besvär av olika födoämnen och kvalster. Helt och hållet är inte orsakerna klarlagda men risken för att få allergi är vanligare idag än för tjugo år sedan. Har en eller rent av båda föräldrarna allergi så ökar tyvärr riskerna för att ens barn också kommer att drabbas. Har du drabbats gör du rätt i att söka upp en privatläkare allergi som hjälper dig med att konstatera vilken typ av allergi du drabbats av.

Allergener, som de här retande ämnena kallas, kan ge upphov till allergiska symptom där de fastnar i nässlemhinnan eller de nedre luftvägarna. Allergi kan också vara säsongsbundet där symptomet endast visar sig vissa delar av året. Eftersom det kan vara svårt att fastslå vilken typ av allergi just du har drabbats av bör du söka upp en privatläkare allergi mottagning.

Vårdbest  AB privat klinik hjälper dig

Medan säsongsbundna allergier bara uppstår säsongsvis i form av symptom kallas allergier du har året runt för perenner. Pollenallergi är exempel på en säsongsbetonad allergi medan en perenn kan uppkomma av kvalster och pälsallergier. Det viktiga när man är allergisk är att utesluta eller utestänga det man inte tål. När det inte går kan man mildra besvären och den hjälpen får du av Vårdbest allergi klinik. Det finns receptfria läkemedel som lindrar besvären och räcker inte det så finns det kortisonliknande läkemedel som dämpar inflammationen i näsan och från att sprida sig. Detta behöver du dock gå till Vårdbest allergiklinik  för att konstatera. Gör det redan idag och lindra eller bli helt kvitt dina besvär.